top of page

Vertrouwenspersoon

Fietsmaatjes Oosterhout heeft een plezierige, ondersteunende en verstandige wijze van omgang met elkaar hoog in het vaandel staan. Toch kan het voorkomen dat vrijwilligers of gasten van Fietsmaatjes Oosterhout lastig worden gevallen met ongewenst gedrag of onjuiste behandeling. Te denken valt aan agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie.

Mocht een vrijwilliger of gast zich onheus behandeld voelen, is het de eerste stap om dit aan te geven aan de direct betrokken persoon. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn dan kan men zich wenden tot de coördinator. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden of een niet wenselijke stap zijn, biedt Fietsmaatjes Oosterhout de mogelijkheid contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Daarnaast is het mogelijk een klacht in te dienen bij het bestuur. Zie hiervoor onze klachtenprocedure.

De persoon die de rol van extern vertrouwenspersoon voor Fietsmaatjes Oosterhout op zich neemt is:

Mevrouw A. Van ‘t Veer-Macco

Telefoonnummer: 06-41881695

E-mailadres: annemariemacco@outlook.com 

De rol/taak/bevoegdheid van de vertrouwenspersoon is:

- Het verzorgen van eerste opvang van Fietsmaatjes Oosterhout gasten en vrijwilligers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.

- Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.

- Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals het indienen van een klacht bij het bestuur.

- Het desgewenst begeleiden, als de gast of vrijwilliger de zaak aan de orde wil stellen bij de coördinator, de klachtencommissie of het bestuur.

- Het geven van advies over het voorkomen van en de aanpak van ongewenst gedrag.

- Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

bottom of page